Área de Deportes del Ayuntamiento de Baiona

COVID-19

COVID-19: Aspectos protocolarios a cumplir

En caso de detección de algún sospechoso por COVID-19 en el entorno de la práctica deportiva se deberán seguir las pautas marcadas por las autoridades sanitarias, contactar con el centro de salud y actuar de acuerdo con las instrucciones.

Escuelas deportivas de invierno

volei praia Baiona

Oferta de invierno adultos

volei praia Baiona

Deporte en edad escolar

volei praia Baiona

Otras escuelas deportivas

Escuelas deportivas municipales de verano

Eventos deportivos en edad escolar

running Baiona

Cross escolar

patines Baiona

Fiesta del patín

ritmica Baiona

Fiesta de la rítmica

running Baiona

Fiesta de la lucha olímpica

natacion Baiona

Campeonato de natación escolar​

tenis Baiona

Campeonato de tenis escolar

volei praia Baiona

Reuniones deportivas escolares

Delegación de competencias do Concello de Baiona para desenvolver as competencias de xestión, inspección, liquidación e recadación do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

En primeiro lugar, é importante que os contribuíntes saiban que as Declaracións / Comunicacións con DATA DE INSCRICIÓN a partir do 20/07/2021, inclusive, serán tramitadas no ORAL (que é a data de publicación no DOGA da aceptación, por parte da Deputación Consello, da delegación de competencia).

Modelo oficial de Declaración/Comunicación de IIVTNU.
As declaracións / comunicacións do Imposto sobre o aumento do valor dos terreos urbanos pódense presentar a través dos seguintes medios:
✅ Oficina Virtual Tributaria do ORAL, onde incluso poderían realizar unha simulación de plusvalía antes da súa presentación, o 👉 Simulador de IIVTNU é un procedemento aberto.
Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra.
Exclusivamente con CITA PREVIA, en calquera das redes de oficinas do ORAL. Podes consultar as oficinas do ORAL no seguinte enlace. A CITA PREVIA pódese obter no seguinte enlace ou chamando ás liñas de atención tributaria 886 211 400/886 211 420. Só as persoas físicas poden facer a presentación en persoa.

⚠️ Unha nota importante é que a plusvalía NON SE ABONARÁ NAS OFICINAS DO ORAL, senón que nas oficinas do ORAL se presentarán as correspondentes declaracións / comunicacións e posteriormente enviaráselles unha liquidación que poden pagar na Oficina Virtual Tributaria do ORAL ou en calquera das redes de oficinas das nosas entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell, Unicaja Banco e nas oficinas de CORREOS)

X