casa do Baiona

Casa do Reloxo: Viveiro de Empresas y Coworking

Rúa do Reloxo, 5

El vivero de empresas se encuentra en la Casa do Reloxo, en el casco antiguo de Baiona. Se trata de un edificio histórico que pertenece al Consorcio da Zona Franca de Vigo y ofrece seis oficinas y treinta y ocho puestos de trabajo en un espacio común, con salas de reuniones y servicios técnicos de apoyo para la creación de empresas.

Multiusos Ángel Bedriñana

Rúa Carabela a Pinta, 9

El multiusos Ángel Bedriñana es un lugar de encuentro y actividad comercial que acoge la plaza de abastos de Baiona en la planta principal. En el sótano dispone de aulas destinadas a la formación, espacios de ocio y reuniones, y un auditorio polivalente.

Praza de Abastos

Rúa Carabela a Pinta, 9

Mercado de Sabarís

Rúa Carabela a Pinta, 9

Delegación de competencias do Concello de Baiona para desenvolver as competencias de xestión, inspección, liquidación e recadación do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

En primeiro lugar, é importante que os contribuíntes saiban que as Declaracións / Comunicacións con DATA DE INSCRICIÓN a partir do 20/07/2021, inclusive, serán tramitadas no ORAL (que é a data de publicación no DOGA da aceptación, por parte da Deputación Consello, da delegación de competencia).

Modelo oficial de Declaración/Comunicación de IIVTNU.
As declaracións / comunicacións do Imposto sobre o aumento do valor dos terreos urbanos pódense presentar a través dos seguintes medios:
✅ Oficina Virtual Tributaria do ORAL, onde incluso poderían realizar unha simulación de plusvalía antes da súa presentación, o 👉 Simulador de IIVTNU é un procedemento aberto.
Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra.
Exclusivamente con CITA PREVIA, en calquera das redes de oficinas do ORAL. Podes consultar as oficinas do ORAL no seguinte enlace. A CITA PREVIA pódese obter no seguinte enlace ou chamando ás liñas de atención tributaria 886 211 400/886 211 420. Só as persoas físicas poden facer a presentación en persoa.

⚠️ Unha nota importante é que a plusvalía NON SE ABONARÁ NAS OFICINAS DO ORAL, senón que nas oficinas do ORAL se presentarán as correspondentes declaracións / comunicacións e posteriormente enviaráselles unha liquidación que poden pagar na Oficina Virtual Tributaria do ORAL ou en calquera das redes de oficinas das nosas entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell, Unicaja Banco e nas oficinas de CORREOS)

X