NÓS BAIONA

Luis Carlos de la Peña Arizaga, 2º tenente alcalde, concelleiro de Facenda, Organización e Recursos Humanos
Óscar Carreño Miniño, concelleiro de

Info partido

A renovación é palpábel, formando parte dela sete novas incorporacións, cunha forte presenza feminina (dez de dezasete) e cunha media de idade inferior aos 42 anos.

Mais si algo cómpre destacar foi a manifesta intención de homenaxear a quenes lles antecederon na defensa dos valores que representa o BNG. Como xa é costume, o peche da candidatura ten unha significación honorífica e Xosé Francisco Quintas ten todo o recoñecemento polo seu compromiso e apoio ao BNG desde hai moito anos, estando ás duras e ás maduras, botando unha man altruistamente sempre que se lle pediu, sin máis aspiración que ver medrar o proxecto nacionalista en Baiona. Este recoñecemento continúa coas catro suplencias, que representan aquela vella guardia que participou activamente na política nos tempos máis complexos: Ana, Marcote, Xela e Miguel Blach recibiron tamén ese recoñecemento e coñecemento polas novas persoas que agora encabezan a candidatura ás Municipais.

BNG Baiona

Delegación de competencias do Concello de Baiona para desenvolver as competencias de xestión, inspección, liquidación e recadación do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana

En primeiro lugar, é importante que os contribuíntes saiban que as Declaracións / Comunicacións con DATA DE INSCRICIÓN a partir do 20/07/2021, inclusive, serán tramitadas no ORAL (que é a data de publicación no DOGA da aceptación, por parte da Deputación Consello, da delegación de competencia).

Modelo oficial de Declaración/Comunicación de IIVTNU.
As declaracións / comunicacións do Imposto sobre o aumento do valor dos terreos urbanos pódense presentar a través dos seguintes medios:
✅ Oficina Virtual Tributaria do ORAL, onde incluso poderían realizar unha simulación de plusvalía antes da súa presentación, o 👉 Simulador de IIVTNU é un procedemento aberto.
Sede Electrónica da Deputación de Pontevedra.
Exclusivamente con CITA PREVIA, en calquera das redes de oficinas do ORAL. Podes consultar as oficinas do ORAL no seguinte enlace. A CITA PREVIA pódese obter no seguinte enlace ou chamando ás liñas de atención tributaria 886 211 400/886 211 420. Só as persoas físicas poden facer a presentación en persoa.

⚠️ Unha nota importante é que a plusvalía NON SE ABONARÁ NAS OFICINAS DO ORAL, senón que nas oficinas do ORAL se presentarán as correspondentes declaracións / comunicacións e posteriormente enviaráselles unha liquidación que poden pagar na Oficina Virtual Tributaria do ORAL ou en calquera das redes de oficinas das nosas entidades colaboradoras (Abanca, BBVA, CaixaBank, Ibercaja Banco, Novo Banco, Sabadell, Unicaja Banco e nas oficinas de CORREOS)

X