A Capitanía Marítima de Baiona acolle a exposición da artista Laine Villero “Negros Americanos”

X