A Casa da Navegación de Baiona pecha as portas para realizar a reforma promovida polo proxecto europeo EXPLORATERRA que divulga as grandes navegacións peninsulares

X