Notificación de Interrupción programada da subministración de electricidade 18.11.22

X