A Concellería de Igualdade pon en marcha “Con Voz Propia”, unha intervención psicopedagóxica na que a práctica vocal (coral e solista) utilízase para incrementar o empoderamento das mulleres

X