‘”As primeiras xornalistas”, mostra que enxalza a loita dás xornalistas galegas pola igualdade, chega a Baiona

X