Baiona acolleu o cuadragésimo sexto congreso rexional de viúvas de Galicia no que participaron máis de 200 mulleres

X