A instalación de novas redes de saneamento e pluviais continuán en Baredo por 105.951,42 euros

X