Recepción no Concello de Baiona aos nenos e nenas saharauís do programa Vacacións en Paz e ás súas familias de acollida

X