O programa itinerante de coidados médicos aos maiores chegará a Baiona a próxima semana

X