Dispositivo de Tráfico pola segunda fase na rúa Carabela Pinta (desde martes 11 de abril)

X