AFAGA imparte en Baiona un programa de estimulación terapéutica para persoas maiores

X