As bandeiras ondean a media hasta no Concello de Baiona en sinal de dó polo naufraxio do pesqueiro “VILA DE PITANXO”

X