ANUNCIO de información pública sobre a modificación puntual número 2 do Plan xeral de ordenación municipal

X