PSOE

PARTIDO DOS SOCIALISTAS DE GALICIA – PSOE (PSDEG-PSOE)

BNG

Bloque Nacionalista Galego

PP

Partido Popular
X