Delegación na Deputación Provincial de Pontevedra-ORAL das facultades de xestión, inspección, liquidación e recadación de diversos ingresos de dereito público.

Concurso de ideas: Rehabilitación instalacións de Cabo Silleiro

Dende o Concello queremos dar cabida a todas as opinións e facer partícipe a todos os veciños e veciñas da restauración e posta en valor das emblemáticas instalacións militares de Cabo Silleiro.

X