O Concello de Baiona convoca unha liña de subvencións destinadas a fomentar e difundir aquelas actividades deportivas organizadas polas asociacións sen ánimo de lucro

X