Documento da Xunta de Galicia cun resumo das medidas en nivel máximo de alerta:

X