Terceira e última fase de obras de impermeabilización das cubertas das estruturas destinados a nichos no Cemiterio municipal de Baiona

X