O Concello de Baiona informa de que o vindeiro 3 de Novembro de 2021, mércores, non se prestarán os servicios de Recollida de Residuos e Xestión do Punto Limpo en aplicación do Convenio xeral do sector de saneamento público, limpeza viaria, regos, recollida tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación do alcantarillado, que recolle como día festivo o 3 de Novembro, festividade de San Martín de Porres, patrón da actividade.

X